Výroba plastových komponentov

pomocou technológie vstrekovania plastov pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

KONTAKTO NÁS

O nás

JMP Plast s. r. o., je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2008.

Naším hlavným predmetom činnosti je výroba rôznych plastových komponentov pomocou technológie
vstrekovania plastov pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

Našou hlavnou devízou sú dlhoročné skúsenosti zamestnancov, výborná kvalita výrobkov a cena.
V súčasnosti pôsobíme ako dodávateľ Tier 2.

O nás

Ponuka

Našim potencionálnym partnerom ponúkame :

1 .Spoľahlivého partnera pre lisovanie plastových dielov pre všetky typy priemyslu

2. Najvyššiu požadovanú kvalitu výliskov

3. Starostlivosť a pravidelnú údržbu foriem

4. Montáž vyhotovených dielov

5. Odborné konzultácie pri problémoch s lisovaním

6. Možnosť výjazdu našich vyškolených technológov

Technológie a stroje

Technológie a stroje

K výrobe používame vysokovýkonné vstrekovacie lisy od renomovaných výrobcov

1. Demag 60
2. Haitian 125
3. Engel 125
4. Engel 120
5. Haitian 1300
6. Haitian 160
7. Haitian 250
8. Zhafir 410
9. Engel 400
10. Haitian 750

Naša spoločnosť spracúva plasty typu :

ABS, PC/ABS, PA, PP, PP/EPDM, TPE, TPO, POM, PC/PET, PBT, PC/PBT….

Prevádzka

Výrobné a skladovacie priestory :

Výrobné plochy 1 200 m2

Montážne plochy 200 m2

Skladové plochy 1 000 m2

Pre partnerov ponúkame možnosť rozšírenia výrobných plôch o ďalších 1200 m2

Manažment kvality

Manažment kvality

JMP Plast s. r. o. je od roku 2008 držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008

Pripravujeme :

Certifikácia ISO 14001

Certifikácia ISO TS

Produkty

Spoločnosť vyrába vysoko kvalitné a precízne výlisky s náročnými požiadavkami na funkčnosť a vizuálne prevedenie.

Produktová rada

1. Držiaky na PDC + montáž
2. Gittre/Mriežky
3. Vzhľadové diely – rôzne typy Abdeckungov
4. Diely pod nárazník – Halteleiste
5. Diely určené na lakovanie

EU Projekt

JMP Plast, s.r.o. realizovala projekt spolufinancovaný z Operačného Programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.

Názov a sídlo prijímateľa: JMP Plast, s.r.o., Zalužice 116, 072

Miesto realizácie projektu: Michalovce, Hviezdoslavova 17, parc. číslo 1259

Názov projektu: Nákup inovatívnych technológií do výroby v spoločnosti JMP Plast, s.r.o.

Začiatok realizácie projektu: 12/2014

Ukončenie realizácie projektu: 6/2015

Výška finančného príspevku: 165.494,00 EUR

Nákup inovatívnej technológie a jej zavedenie do výroby nám umožňuje okamžitú kontrolu kvality výrobkov, znižuje nám nákladovosť výroby a tým zabezpečuje vysokú konkurencieschopnosť spoločnosti. Realizáciou projektu sme vytvorili tri pracovné miesta.

www.siea.sk
http://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/po-2004-2006-a-2007-2013/porgramove-obdobie-2007-2013-operacny-program-konkurencie-schopnost-a-hospodarsky-rast/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast-zakladne-dokumenty

Zmluva o dielo

 

Eu Projekt

Kontakt

Sídlo spoločnosti : 

JMP Plast, s.r.o. 
Hviezdoslavova 17
071 01 Michalovce
IČO: 44052171
IČ DPH – SK2022566865

 
Výrobná prevádzka: 

JMP Plast, s.r.o.
Hviezdoslavova 17
071 01 Michalovce

Spracovanie osobných dát
Vyplnením vašich osobných údajov sa JMP Plast, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce, IČO 44052171, stane prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Z právneho základu oprávneného záujmu evidujeme Email, Meno, Priezvisko, 1 rok. Tieto údaje spracovávame s cieľom prípadného kontaktovania zúčastnených osôb.
Vaše práva
Môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu udaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o výmaz osobných údajov, ak to bude možné. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade, že ste nám dali súhlas so spracovaním niektorého z osobných údajov, informujeme vás, že tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať a je povinnosťou dodávateľa tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu. So svojimi žiadosťami sa môžete obracať na sídlo našej spoločnosti: JMP Plast, s.r.o., Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce.